Олимпиаданы Балтач район мәгариф бүлеге «Хезмәт» һәм «Азьлане» газеталары белән берлектә районыбыз мәктәпләренең сәләтле укучылары өчен үткәрә
Беренче бит Нигезләмә Биремнәр Нәтиҗәләр Сезнећ тәкъдим
1-страница Положение Задания Архив Почта
Оештыручылар Фотоальбом Татар дљньясы Балтач тљбәге Котлаулар
Безнећ котлаулар џәм тәбрикләњләр
Бу биттә котлаулар џәм тәбрикләњләр урнаштырыла
      Сез укытучыларыгызны, әти-әниләрегезне, туганнаргызны, иптәшләрегезне џәм дусларыгызны туган кљннәре, юбилейлары яки башка истәлекле даталары белән котлый аласыз. Моныћ љчен Абага адресына: abaga@xat.ru «котлаулар» исеме астында хат җибәрергә кирәк. Хат компьютерда татар хәрефләре кулланып, хәреф хаталарсыз язылган, исем-фамилияләр џәм адреслар тљгәл куелган булырга тиеш. Шундый котлау хатын электрон хатка љстәмә (приложение) итеп теркәп җибәрергә кирәк. тәбрикләњ текстына љстәмә итеп, тәбрикләргә теләгән кешегезнећ портрет фотосын, яки њзегезгә ошаган чәчәкле открытка рәсеме дә җибәрә аласыз. Чәчәкләр урынына њзегезгә ошаган башка тљрле рәсем дә кулланырга ярый. Фотоныћ яки рәсемнећ компьютердагы књләме 20-25 кБ тан артмаска тиеш. Котлаулар Абаганыћ шушы битендә урын алачак. Котлауларны кабул итњ џәм Интернетка урнаштыру љчен акча тњләргә кирәкми. Котлауларыгыз ућышлы булсын!
      Котлаулар Балтач районыннан гына тњгел, башка район мәктәпләре укучыларыннан да кабул ителә џәм Интернет битенә урнаштырыла.


            Котлауларныћ алдагы битенә керергә       монда       

Беренче бит Нигезләмә Биремнәр Нәтиҗәләр Сезнећ тәкъдим
1-страница Положение Задания Архив Почта
Оештыручылар Фотоальбом Татар дљньясы Балтач тљбәге Котлаулар

       «Абага чәчәге» олимпиадасын оештыручы һәм сайт авторы:
(C) Балтач районы Түнтәр урта мәктәбе укытучысы Рәфхәт Зарипов.