Олимпиаданы Балтач район мәгариф бүлеге «Хезмәт» һәм «Азьлане» газеталары белән берлектә районыбыз мәктәпләренең сәләтле укучылары өчен үткәрә
Беренче бит Нигезләмә Биремнәр Нәтиҗәләр Сезнећ тәкъдим
1-страница Положение Задания Архив Почта
Оештыручылар Фотоальбом Татар дљньясы Балтач тљбәге Котлаулар
БАЛТАЧЫМ -ГОРУРЛЫГЫМ МИНЕМ!
Балтач районы турында кыскача мәгълүмат

      Районның бөтен мәйданы – 1094 кв км.
      89800 гектар авыл хуҗалыгы җире бар. Шуның 75 мең гектары чәчүлекләр. Шәхси хуҗалыклар карамагындагы йорт яны участоклары 3254 гектар. 914 гектар җир фермер хуҗалыкларында.
      22 кооператив һәм 1 күмәк хуҗалык, 1 совхоз бәрәңге, ашлык, сөт, йон җитештерә. «Карадуган» мебель, «Мехчы» акционерлык җәмгыятьләре, сөт-май комбинаты, кирпеч заводы һәм башка предприяте-оешмалар тотрыклы эшли.
      77 авылда бөтенесе 33131 кеше яши. Шуларның 15843е ир-ат, 17288е хатын-кызлар. 9800 кеше матди җитештерү, 4000е бюджет сферасында эшли.
      Районда 22 милләт вәкиле бар. 28090 – татар, 4117 – удмурт, 386 – рус, 281 мари теркәлгән. Әрмән, башкорт, немец, чечен, поляк һәм башка милләт вәкилләре үзара дус яши.
      23 урта, 32 башлангыч мәктәп, һөнәр лицее, 45 балалар бакчасы, 4 хастаханә, 48 фельдшер-акушерлык пункты, 65 мәдәният йорты һәм авыл клубы, 33 китапханә, 5 спорт сарае хезмәт күрсәтә.
      Шода авылында Мирхәйдәр Фәйзи музей-утары, Чепьяда халыклар дуслыгы музее, Карадугандагы «Себер юлы – почта тарихы» һәм Муса Җәлил музейлары республикага билгеле.
      Район үзенең спорт осталары, бигрәк тә татарча көрәш буенча чемпионнары белән горурлана.
      Район хуҗалыкларында 29175 баш мөгезле эре терлек (шул исәптән 7760 сыер), 37405 баш дуңгыз, 4301 сарык, ә шәхси хуҗалыкларда 11000 баш мөгезле эре терлек (6000е сыерлар) һәм башка терлек асрала. 1300гә якын ат бар.
      Кооператив, күмәк хуҗалыкларда 870 трактор, 376 йөк автомобиле, 188 ашлык сугу комбайны (100е «Дон-1500») һәм 57 үзйөрешле азык җыйнау комбайны хезмәт итә. Үткән ел лизингка 3 «Дон-1500» комбайны һәм яңа технология белән печән төргәкләүче («Сенаж в упаковке» дип аталучы) 2 авыл хуҗалыгы машиналары сатып алынды. Районда бүген шундый 4 комплект бар.
      Шәхси хуҗалыкларда 3245 җиңел, 369 йөк машинасы исәпләнә. Дәүләт транспорты – 1295.
      46 җаваплылыгы чикләнгән ширкәт, 628 шәхси эшмәкәр бар. Бу тармакта 1500 кеше эш белән тәэмин ителгән.
      Районда 203 сәүдә ноктасы бар, шуның 75е кулланучылар җәмгыятенеке, 108е шәхси эшмәкәрләрнеке, 20се оешмаларныкы.
      Газлаштыру 1999 елда төгәлләнде. Газүткәргечләрнең озынлыгы – 605 км. Барлык кооператив үзәкләре, күпчелек авыллар асфальт юлга тоташкан. 287 километрга асфальт җәелгән.
      Балтач — нигездђ авыл хуќалыгы районы. Биредђге 24 авыл хуќалыгы продуктлары ќитештерњ кооперативында икмђк, бђрђћге, ит, сљт ќитештерелђ, район даими рђвештђ алдынгы урыннарны яулап бара. Кљлсу, ачы туфраклы ќирлђрдђ дђ ел саен югары ућыш њстерђ балтачлылар. Аныћ ќире 1094 квадрат километрны тђшкил итђ. Бњгенге кљндђ районда 32 мећнђн артык кеше яши. Алар арасында уннан артык миллђт вђкиллђре бар. Ић зур књпчелекне татарлар тђшкил итђ — 87%. Татарларлардан кала удмуртлар, марилар.
      Районда 98800 гектар авыл хуќалыгы ќирлђре, шул исђптђн 72000 гектар чђчњлек бар. Хуќалыкларда 50 мећ баш мљгезле эре терлек, 50 мећгђ якын дућгыз, 15 мећ баш сарык асрала. Ел саен уртача 125 мећ тонна икмђк, 40 мећ тонна бђрђћге, 40 мећ тонна сљт, 63 мећ тонна ит ќитештерелђ џђм сатыла.      Татарстан Республикасы Президенты Минтимер Шђрипович Шђймиев
      Балтач районы кешеләре турында:

      “Ђгђр дђ сезнећ књрсђткечлђр, сезнећ хезмђт њрнђклђре булмаса, књп еллар рђттђн республиканыћ авыл хуҗалыгы љлкђсендђге ућышлары турында сљйлђргђ авыр булыр иде”      Татарстан Премьер-министры, азык-тљлек џђм авыл хуќалыгы министры
      Марат Готыф улы Ђхмђтов балтачлылар турында:

      “Балтач районы књп еллар инде республикабызда алдынгылар арасында. Моныћ хикмђте халыктадыр. Бездђге кебек ќор књћелле, тормыш-яшђешне бљтен барлыгы белђн кабул итђ торган, књктђн нидер тљшкђнне кљтеп тормыйча њз тормышын њзе ясарга тиешлеген бљтен тирђнлеге белђн аћлый торган халык тагын кайда бар? Без њзебезнећ туган туфракта, туган ќирдђ яшибез. Балтач ул њзе бер музей: монда џђр адымда халкыбызныћ гыйбрђтле џђм данлы њткђненђ, аныћ тарихи шђхеслђренђ бђйле урыннарга юлыгасыћ.
      Балтачлыларныћ рухы таза. Безнећ бурычыбыз бњген халкыбызныћ ђнђ шул рухи сђламђтлеген саклау, аныћ књћел канатларын сындырмау”.      Балтач районы хакимияте башлыгы Марат Хәй улы Зарипов:

      Балтач тљбәге ул – књпмилләтле як. Бездә татарлардан тыш хезмәттә тырыш удмуртларны да, шигъри књћелле мариларны да, сабыр холыклы русларны да очратырга була. Һәм бу бердәмлек, милләтара туганлык ерак гасырлардан бирле килгән. Ә бәлки безнећ халкыбыз тырышлыгыныћ, тормышчанлыгыныћ, оптимизмыныћ нигез ташы да шушындадыр. Безнећ ић олы максатыбыз бњген гасырлардан килгән шушы бәрәкәтле туганлыкны саклау џәм ныгыту.      “Таш љстендђ гљллђр њстерерлек
      кешеләрең синећ, Балтачым!”       
      Мидхђт Миншин.Балтачныћ Сабантуй мәйданы янындагы тау битеннән књренеше

      Тњбәндәге сылтамалар аша сез Балтач районы авыллары џәм бу авыллардагы белем бирњ учаклары турындагы мәгълњматлар белән танышу љчен ТР Мәгариф министрлыгы порталындагы махсус информацион битләргә керә аласыз. Бу битләрдәге материаллар 2004 елда шул авыл мәктәпләрендә администрация ярдәмендә информатика укытучылары кљче белән эшләнеп, Мәгариф министрлыгы порталына җибәрелгән иде. Хәзерге моментта бу битләрдәге кайбер материаллар беркадәр тљзәтмәләр кертњне сорый.

                   Алан        авылы   мәктәбе  
                   Арбор        авылы   мәктәбе  
                   Балтач        поселогы   мәктәбе   гимназиясе   ЦВР   РОО  
                   Бљрбаш        авылы   мәктәбе  
                   Карадуган        авылы   мәктәбе  
                   Кенә        авылы   мәктәбе  
                   Кече Лызи        авылы   мәктәбе  
                   Куныр        авылы   мәктәбе  
                   Кљшкәтбаш        авылы   мәктәбе  
                   Норма        авылы   мәктәбе   96 џљнәр лицее  
                   Нљнәгәр        авылы   мәктәбе  
                   Пыжмара        авылы   мәктәбе  
                   Салавыч        авылы   мәктәбе  
                   Смәел        авылы   мәктәбе  
                   Сосна        авылы   мәктәбе  
                   Тњнтәр        авылы   мәктәбе  
                   Урта Кљшкәт        авылы   мәктәбе  
                   Субаш        авылы   мәктәбе  
                   Шећшећәр        авылы   мәктәбе  
                   Чепья        авылы   мәктәбе  
                   Чутай        авылы   мәктәбе  
                   Яћгул        авылы   мәктәбе  


Менә ул җырларда җырланырлык табигать џәйкәлебез – Кара Књл!

Беренче бит Нигезләмә Биремнәр Нәтиҗәләр Сезнећ тәкъдим
1-страница Положение Задания Архив Почта
Оештыручылар Фотоальбом Татар дљньясы Балтач тљбәге Котлаулар
       «Абага чәчәге» олимпиадасын оештыручы һәм сайт авторы:
(C) Балтач районы Түнтәр урта мәктәбе укытучысы Рәфхәт Зарипов.
Hosted by uCoz