Менә безнећ ярдәмчеләребез – тљп терәкләребез
Зәкиев Вакиф Мансур улы
Зәкиев Вакиф Мансур улы, 1959 елда Балтач районы Нормабаш авылында туган. 1982 елда Казан Дәњләт университетыныћ тарих бњлеген тәмамлаган. Балтач мәктәбендә укытучы, район башкарма комитетында инструктор, мәгариф бњлегендә методист, Балтач урта мәктәбендә директор булып эшләгән. 2000 елдан башлап, район хакимиятенећ мәгариф идарәсе башлыгы булып эшли. «Россия Федерациясе гомуми белем мәктәпләренећ Мактаулы хезмәткәре» исемен йљртә. «Абага чәчәге» олимпиадасы эшен оештыруда џәрвакыт теләктәшлек књрсәтә џәм ярдәм итә.
Галиев Нурулла Мљбарђк улы
Галиев Нурулла Мљбарђк улы, 1950 нче елда Балтач районы Карадуган авылында туган. 1965 нче елда Балтач урта мђктђбенећ 8 нче классын тђмамлагач, коммуналь хуќалыкта тљзњче булып эшли башлый.. 1969 нчы елда производстводан аерылмыйча унберенче классны тђмамлый. 1969-1971 нче елларда Совет Армиясе сафларында хезмђт итә. 1972 нче елдан 1995 нче елга кадђр район радиотапшыруларын алып барда. 1980 нче елда Казан дђњлђт университетыныћ журналистика факультетын тђмамлый. 1995 нче елдан башлап, Балтач районында чыга торган «Хезмђт» газетасыныћ редакторы. 1999 нчы елда «Татарстанныћ атказанган мђдђният хезмђткђре» дигђн мактаулы исемгђ лаек булган. «Абага чәчәге» олимпиадасы материалларын «Хезмәт» џәм «Азьлане» газеталары аша укучыларга џәм район халкына 2000 елдан башлап ай саен җиткереп баруда бик тә игелекле хезмәт књрсәтә.
Зарипов Рәфхәт Шәкњр улы
Зарипов Рәфхәт Шәкњр улы, 1941 елда Балтач районы тњнтәр авылында туган, 1964 елда КДПИныћ физика-математика факультетын тәмамлаган. Чепья урта мәктәбендә укытучы, Тњнтәр урта мәктәбендә директор, завуч џәм укытучы булып эшләгән. 2000 елдан алып, район мәктәпләренећ сәләтле укучылары љчен «Абага чәчәге» олимпиадасы эшен җитәкли. «РСФСР Мәгариф отличнигы» исеме, «Хезмәт ветераны» медале, ТР ММныћ «Мәгарифтәге казанышлары љчен» билгесе белән бњләкләнгән. Республика конкурсларында катнашып мәгариф министрлыгыныћ, яшьләр министрлыгыныћ, архив идарәсенећ дипломнарына, Мактау кәгазьләренә, лауреат исемнәренә лаек булган.
Салихова Миләњшә Гариф кызы
Салихова Миләњшә Гариф кызы, 1952 елда Балтач районы Чепья авылында туган. 1978 елда Казан Дәњләт педагогика институтыныћ тарих-филология факультетын тәмамлаган. Удмуртия республикасыныћ Сарапуль шәџәрендә укытучы џәм тәрбияче булып эшләгән. 1997 елдан башлап, Балтач районы мәгариф бњлегенећ мәктәптән тыш эшләр њзәгендә балаларга љстәмә белем бирњ буенча директор урынбасары булып эшли. Югары категорияле җитәкче исемен йљртә. Сәләтле бабалар љчен њткәрелә торган «Абага чәчәге» олимпиадасы эшчәнлегенә џәрдаим ярдәм итеп тора.
Гатауллина Гљлсинә Фазлиәхмәт кызы
Гатауллина Гљлсинә Фазлиәхмәт кызы, 1960 елда Мамадыш районы Баскан авылында туган. 1982 елда Алабуга педагогика институтыныћ физика-математика факультетын тәмамлаган. Арча районы Апаз урта мәктәбендә укытучы булып эшләгән. 1989 елдан башлап Балтач район мәгариф бњлегендә физика-математика укыту буенча методист булып эшли. Беренче категорияле методист исемен йљртә. ТР ММныћ «Мәгарифтәге казанышлары љчен» билгесе белән бњләкләнгән. «Абага чәчәге» олимпиадасы эшчәнлеген оештыруда џәрвакыт ярдәм итеп тора.

            Оештыручылар турында беренче биткә кайтырга        монда       

       «Абага чәчәге» олимпиадасын оештыручы һәм сайт авторы:
(C) Балтач районы Түнтәр урта мәктәбе укытучысы Рәфхәт Зарипов.