Биредә сез мәктәпләр дөньясы турында эшләнгән сайтларга, татар телендә эшләнгән башка сайтларга һәм татар дөньясы турында эшләнгән сайтларга кереп, алар белән таныша алырсыз!
Монысы - 9 бит
                   1бит   2бит   3бит   4бит   5бит   6бит   7бит   8бит   9бит   10бит  
Әгәр дә бу биттә сезнећ сайтка сылтама табылмаса, «Абага чәчәге» почтасына хат юллап, њзегезнећ сайт турында мәгълњмат җибәрегез. Бик теләп биредә урнаштырырбыз.
«Абага чәчәге» олимпиадасы сайтына кайтырга.
                 Мђскђњ татарларыныћ “Кунак” сайты                  “Безнећ юл” дигђн татар сайты
                

Кырым татарлары турында

  
                

Valishah.ru сайты

  
                 Америка татарларыныћ хђллђрен белегез                  “Ислам. ру” сайты
                

Нижгар татарларыныћ ислам сайты

  
                

Cлужба охраны природы студентов КГУ

  

       «Абага чәчәге» олимпиадасын оештыручы һәм сайт авторы:
(C) Балтач районы Түнтәр урта мәктәбе укытучысы Рәфхәт Зарипов. Октябрь 2005 ел.