Биредә сез мәктәпләр дөньясы турында эшләнгән сайтларга, татар телендә эшләнгән башка сайтларга һәм татар дөньясы турында эшләнгән сайтларга кереп, алар белән таныша алырсыз!
Монысы - 2 бит
                   1бит   2бит   3бит   4бит   5бит   6бит   7бит   8бит   9бит   10бит  
Әгәр дә бу биттә сезнећ сайтка сылтама табылмаса, «Абага чәчәге» почтасына хат юллап, њзегезнећ сайт турында мәгълњмат җибәрегез. Бик теләп биредә урнаштырырбыз.
«Абага чәчәге» олимпиадасы сайтына кайтырга.
           
Татарстан Мәгариф џәм фән министрлыгы порталы
«Абага чәчәге» олимпиадасыныћ иске сайты. Авторы: Алмаз Фәйзрахманов.


Татар-башкортлар љчен «Азатлык» радиосы сайты

  
                

Балалар өчен «Сабантуй» гәҗите сайты

  
                 Актаныш районы порталы                 

Татарстанныћ халык шагыйре Роберт Мићнуллинныћ шәхси сайты

  
                

Казан шәџәренећ 5-татар гимназиясе сайты

  
                

Казан мәктәбенећ 89 урта мәктәбе сайты

  

       «Абага чәчәге» олимпиадасын оештыручы һәм сайт авторы:
(C) Балтач районы Түнтәр урта мәктәбе укытучысы Рәфхәт Зарипов. Октябрь 2005 ел.